VŠE, CO MUSÍTE VĚDĚT, NEŽ KOUPÍTE POZEMEK PRO STAVBU RODINNÉHO DOMU

Než koupíte pozemek, podívejte se, jak při výběru a koupi pozemku postupovat a na co si dát obzvlášť pozor.

1) Vše, co se týká PRÁVNÍHO STATUTU KUPOVANÉHO POZEMKU, zjistíte z listu vlastnictví, který vám vydají na katastru nemovitostí nebo na webových stránkách www.czechpoint.cz. Zjistit musíte především,

- zda osoba, která vám pozemek nabízí, je vlastníkem nemovitosti anebo má k prodeji potřebné oprávnění, tj. plnou moc,

zprostředkovatelskou smlouvu aj.,

- zda nejsou na listu vlastnictví nějaká omezení, například zástavní práva, věcná břemena apod.

2) Zjistit musíte ale také, ZDA JE POZEMEK OPRAVDU STAVEBNÍ.Tuto informaci získáte z platného územního plánu, kde je přesně určeno, které pozemky v daném území jsou stavební a které ne.

Územní plán vždy přesně vymezuje i to, co lze na vašem budoucím pozemku stavět (zastavitelnost v procentech, možná maximální výška hřebene  nebo např. sklon střechy aj.). Z grafické části územního plánu lze vyčíst i ochranná pásma, záplavové oblasti a další omezení týkající se pozemku.

Územní plány mají téměř všechny obecní či stavební úřady na svých stránkách v plném znění. Pokud nejsou v plném znění nebo vůbec, je je nutné se na stavební úřad dostavit osobně.


3) Co se týká INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ, jedná se zejména o elektřinu, plyn, vodovod a kanalizaci a v neposlední řadě komunikace.

- V tom nejlepším případě jsou veškeré sítě zkolaudovány a umístěny do sloupku na pozemku, o který máte zájem.

- Pokud ale nejsou sítě zkoulaudovány,  je nutné si zjistit skutečný stav předpokládané výstavby a kolaudace.


Nikdy nedejte na sliby kohokoliv, ať už jde o majitele nebo realitní kancelář, že vše bude v nejbližší době hotové a v nejlepším pořádku!

Pokud nejsou sítě zkoulaudovány, nedostanete totiž v žádném případě stavební povolení. Jedině stavební úřad vám poskytne dostatečně kvalifikovanou odpověď.

- Třetí možností je, že sítě jsou sice vedeny okolo pozemku nebo v ulici, ale nejsou na něj vyvedeny a je nutné dát všechny přípojky na něj přivést. je to ale záležitost časově vlmi náročná, trvá to třeba pár měsíců nebo i půl roku, a velmi nákladná - v nejhorším případě až 160 000 Kč.

Vyplatí se rozhodně poradit se se stavebním úřadem a poté i se správci dotčených sítí. Zejména u elektřiny hrozí kvůli nízké kapacitě trafostanice, že byste museli na své náklady dát vybudovat novou. To samé platí i pro připojení vodovodu či kanalizace, které nemusí mít dostatečnou kapacitu.

4) STAVEBNÍ ÚŘAD JE SICE NAMÍSTĚ NAVŠTÍVIT HNED ZPOČÁTKU, ALE MĚLI BYSTE UŽ MÍT PŘIPRAVENÉ VŠECHNY OTÁZKY, NA KTERÉ BUDETE CHTÍT MÍT ODPOVĚĎ, abyste získali potřebné informace. Musíte ale vědět, pod jaké katastrální území vaše budoucí nemovitost spadá a také její parcelní číslo, název obce nestačí.

5) GEOLOGICKÝ, HYDROGEOLOGICKÝ A RADONOVÝ PRŮZKUM je vhodné mít již předem hotový, nicméně většina si tyto průzkumy nechá dělat obvykle až kvůli stavebnímu povolení. Informace lze získat obvykle i odmajitelů novějších staveb v okolí, podmínky bývají v dané oblasti podobné. Ale i tady se lze obrátit pro získání informací na pracovníka stavebního úřadu, který řeší tyto otázky dnes a denně a bude schopen vás informovat i o vašem pozemku.


6) Pokud chcete s JISTOTOU vědět, že váš dům lze na pozemku postavit, podejte si žádost o územně plánovací informaci na příslušném formuláři, s přílohami, které budou obsahovat půdorys domu, pohledy a zákres domu na pozemek.

Stavební úřad je povinen se k vaší žádosti písemně vyjádřit a vy budete vědět na sto procent, zda lze vaši stavbu uskutečnit.

Podpora a ochota

Naše asistentky Vám vždy rády pomohou s vyplněním
formulářů, odpoví na dotazy nejen k vaší stavbě a také
sdělí přínosy našich služeb pro Vás

Ekonomické řešení

Ceny našich služeb si může dovolit každý,

narozdíl od finanční ztráty která vás může

postihnout, pokud si pozemek důkladně neprověříte.

Garance spokojenosti

Zakládáme si na pečlivosti, vysoké kvalitě, odbornosti
a individuálním přístupu při řešení vašich potřeb
po celou dobu vyřizování každé vaší žádosti