AUDIT POZEMKU

Pro informaci, který AUDIT je pro Vás ten nejlepší, nás kontaktujte a my Vám zkusíme na základě Vašich informaci konkretní AUDIT doporučit. Neradi děláme zbytečnou práci, a tudíž u nás neplatí pravidlo, že Vám chceme doporučit ten nejdražší. Doporučíme Vám ten, který pro vás bude skutečně přidanou hodnotou či úsporou vzhledem k Vašemu záměru.

MINI AUDIT:

zahrnuje průzkum pozemku z hledisek:
 • existence inženýrských sítí, bez detailu možného připojení
 • zjištění možných omezení [stavebni uzávěry, nedostatečné kapacity inženýrských sítí, ochranná pásma, záplavová pásma apod.
 • zjištění negativních vlivů na pozemek z dostupných mapových podkladů (hluková mapa, mapa čistoty ovzduší, geologické podloží pozemku  pro založení stavby, omezení vyplývající z ochrany životního prostředí a památkové péče
 • Cena 3. 000 Kč

ZAKLADNI AUDIT:

 • zahrnuje variantu MINI
 • existence inženýrských sítí od jednotlivých správců technické infrastruktury
 • technických předpokladů připojení pozemku na inženýrské sítě
 • věcných břemen z katastru nemovitosti a z konkretních informací od správců sítí technické infrastruktury (povinnost zanesení věcných břemen do katastru nemovitostí vstoupilo v platnost až od roku 1997)
 • doporučení k zástavbě či prodeji/koupi z výše uvedených informací
 • Cena 5. 000 Kč


STANDARDNÍ AUDIT:

 • zahrnuje variantu ZÁKLAD
 • soulad územního plánování a jeho regulativ (výška budouci zástavby, procentuální zastavitenost pozemku, požadavek na minimální výměru pozemku, záplavové oblasti, budoucí veřejně prospěšné stavby, které mohou ovlivnit pozemek apod.) s Vaší plánovanou stavbou
 • památková ochrana z osobního jednání na NPU apod.
 • získání informací o pozemku  z odboru  životního prostředí, dopravy a vodoprávního úřadu (připojení pozemku na komunikaci, likvidace dešťových vod, způsob vytápění  stavby a zhodnocení jednotlivých variant vytápění apod…)
 • zjištění územně plánovací informace k Vašemu pozemu od příslušného stavebního úřadu ke konkrétnímu stavebnímu záměru
 • porovnání cenových map a skutečných prodejních cen v okolí pozemku pro nákup či prodej pozemku a stanovení cenového doporučení
 • Cena 10. 000 Kč


KOMPLEXNI AUDIT:

 • zahrnuje variantu STANDARD
 • zjištění možných budoucích  omezení či negativních dopadů budoucích/plánovaných staveb- dopravních,vodohospodářských, energetických  z pohledu  širších vztahů v obci  a jejím okolí
 • zjištění informací, které mohou vylepšit prodejní strategii při případném prodeji pozemku či navrhneme úpravy strategie z pohledu možného dělení pozemku,vyrovnání hranic se sousedními pozemky, možné změny územního plánu či změnu funkčních ploch územního plánu, úpravy regulativ území apod.
 • detailní průzkum pozemku na místě a místně příslušném stavebním úřadě
 • získání informací  o možných probíhajících stavebních řízeních na sousedních pozemcích či v blízkém okolí pozemku
 • doporučení vhodnosti zástavby pozemku z výše  uvedených  informací a také z pohledu souladu záměru s hladinou okolní zástavby, odstupových vzdáleností od sousedících staveb apod.
 • odhad budoucích nákladů  např. pro připojení pozemku na inženýrské sítě, likvidace dešťových vod, potřebné projektové práce apod.
 • zjištění možnosti získání některé z dotací na stavbu, např.  ZELENÁ ÚSPORÁM, dotace na pořízení ekologického způsobu vytápění a ohřev TUV - SOLARNÍ KOLEKTORY, TEPELNÉ ČERPADLO, NÍZKOENERGETICKÝ či PASIVNÍ STANDARD BUDOVY, INSTALACE fotovoltaických panelů - ENERGETICKÝ ostrovní systém apod.
 • zjištění historie pozemku z hlediska jeho využití v minulosti (možnost ekologické zátěže, pozemek může být na původních  zamokřených pozemcích, pozdeji zasypaných navážkou apod.  vč. možnosti zajištění historických leteckých snímků až do roku 1930  (nejsou v ceně - cena bude účtována podle skutečně získaných snímků z historickeho vojenského ARCHIVU)
 • zajištění leteckých snímků pozemku a jeho okolí z dronu pro profesionání prezentaci k prodeji pozemku či stavby nebo pouze zachycení fotografií pozemku  a souvisejícího okoli před Vaší samotnou stavbou (není v ceně - cena cca 2000-5000 Kč)
 • Cena 20. 000 Kč

Nevíte proč si nechat prověřit pozemek ? Přečtěte si náš příběh, zde:

Podpora a ochota

Naše asistentky Vám vždy rády pomohou s vyplněním
formulářů, odpoví na dotazy nejen k vaší stavbě a také
sdělí přínosy našich služeb pro Vás

Ekonomické řešení

Ceny našich služeb si může dovolit každý,

narozdíl od finanční ztráty která vás může

postihnout, pokud si pozemek důkladně neprověříte.

Garance spokojenosti

Zakládáme si na pečlivosti, vysoké kvalitě, odbornosti
a individuálním přístupu při řešení vašich potřeb
po celou dobu vyřizování každé vaší žádosti